[X]
[X]
会员登陆 | 找回密码
技术团队

教练员:千霞

国籍: 中国 性别:
职教类型: 教练员 级别:
其他职称:    
◆姓名:千霞
◆性别:女
◆民族
◆出生年月:1974年9月21
◆身高:165cm
◆体重:70kg
◆服装尺码:L
◆学历:本科                             
◆运动员经历:
1986年——1991年田径运动员
河南省第七届运动会焦作足球队队员
◆运动员成绩:
1992河南省第七届运动会第三名
◆执教经历:
焦作市十七中体育教师
◆执教级别:
活动组委 商标版权 免责声明 联系我们 加盟标准